Obudowa dydaktyczna

Instrukcja wdrażania innowacyjnego programu nauczania i obudowy dydaktycznej
Instrukcja wdrażania innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej oraz obudowy dydaktycznej dla klasy I
Instrukcja wdrażania innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej oraz obudowy dydaktycznej dla klasy II
Instrukcja wdrażania innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej oraz obudowy dydaktycznej dla klasy III
E-poradniki:
Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska. „Doświadczam – rozumiem – wiem” Innowacyjny program nauczania skierowany do klas I–III szkoły podstawowej
Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska. „Doświadczam – rozumiem – wiem” E – poradnik metodyczny dla klasy I. Część I Scenariusze i karty pracy do innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej
Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska. „Doświadczam – rozumiem – wiem” E – poradnik metodyczny dla klasy I Część II Karty pracy dla niedowidzących uczniów klasy I
Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska. „Doświadczam – rozumiem – wiem” E – poradnik metodyczny dla klasy II. Część I Scenariusze i karty pracy do innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej
Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska. „Doświadczam – rozumiem – wiem” E – poradnik metodyczny dla klasy II Część II Karty pracy dla niedowidzących uczniów klasy II
Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska. „Doświadczam – rozumiem – wiem” E – poradnik metodyczny dla klasy III. Część I Scenariusze i karty pracy do innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej
Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska. „Doświadczam – rozumiem – wiem” E – poradnik metodyczny dla klasy III Część II Karty pracy dla niedowidzących uczniów klasy III
Filmy Żywioły Ziemi:
I Ogień
1. Przewodzenie światła
2. Prąd elektryczny
3. Temperatura i spalanie
4. Energia słońca
5. Najniższe temperatury
6. Światło dawniej a dziś
II Woda
1. Siła wyporności
2. Zanieczyszczenia wody
3. Tłuszcz i środki myjące
4. Woda jako środowisko życia
5. Deszcz i chmury
6. Energia wody
III Powietrze
1. Ciśnienie powietrza
2. Energia wiatru
3. Tlen
4. Zanieczyszczenie powietrza
5. Fotosynteza
6. Dwutlenek węgla
IV Ziemia
1. Skamieniały świat
2. Minerały i kryształy
3. Nie święci garnki lepią
4. Gleba podstawą życia
5. Dynamika ziemi
6. Paliwo z głębi ziemi

Wszędobylska Matematyka:
1. Gry matematyczne
2. Hokus pokus wyliczanki matematyczne
3. Krzesło prawdy, krzesło kłamstwa – zawody matematyczne
4. Przedsiębiorczość lubi cyferki

Archiwum gier do pobrania w jednym pliku (wybierz POBIERZ z górnego menu)

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu program nauczania do I etapu edukacyjnego „Doświadczam – rozumiem -wiem” wraz z obudową dydaktyczną.

Program „Doświadczam – rozumiem -wiem” traktuje ucznia jako podmiot samodzielnie zdobywający wiedzę o świecie, a nie  jako biernego odbiorcę komunikatów nauczyciela. Autorzy programu są przekonani, że naturalny dla dzieci stan zadziwienia światem odpowiednio podtrzymywany i stymulowany przez pedagogów, może stać się źródłem wewnętrzej motywacji do nauki i uogólnionej pozytywnej postawy wobec szkoły. Głównym postulatem programu jest koncepcja zrównoważonego rozwoju zaczerpnięta z teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu R. Sternberga, wedle której kluczowym celem  wszelkich działań edukacyjnych jest osiągnięcie przez człowieka dobrostanu. Idea ta jest bardzo ważna w procesie wspierania uczniów zdolnych, dla których autorzy programu przygotowali dodatkowe zadania i wskazówki do pracy.

Główna bohaterka programu – mrówka Eureka, wspiera uczniów w rozwijaniu przez nich kompetencji kluczowych: matematycznych, myślenia twórczego i naukowego poprzez dostarczanie wyzwań dostosowanych do ich możliwości w postaci ciekawych eksperymentów, projektów edukacyjnych, treningów twórczości, zajęć dotyczących folkloru dziecięcego i z zakresu historii sztuki.

Autorami programu i materiałów są:

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, dr Tomasz Knopik, dr Beata Kucharska, konsultacje programu przeprowadzili Anna Kosno, Elżbieta Lisiak, Monika Wiczuk, dr Paweł Pytka.

Zarówno program jak i recenzję uzyskały pozytywne recenzje od dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. Ignatianum, dr hab. Urszula Oszwa.

Obudowa dydaktyczna programu zawiera:

- Trzy e- poradniki zawierające scenariusze i karty pracy dla każdej z klas. W sumie 300 scenariuszy zajęć (po 100 dla każdej klasy); 500 kart pracy (200 dla klasy I, 150 dla klasy II, 150 dla klasy III)

- cykl filmów przyrodniczych „Żywioły Ziemi”;

- cykl filmów metodycznych dotyczących nauczania matematyki „Wszędobylska matematyka”;

- aplikacje na tablety usprawniające myślenie twórcze, matematyczne i metapoznanie;

- instrukcję wdrażania programu i obudowy dla nauczycieli.

Życzymy Państwu i państwa uczniom satysfakcjonującej pracy z naszymi materiałami

W imieniu zespołu projektowego

Renata Krupa